Home              Boy's 2012 Results  Current Records: Varsity:  16 - 3 - 1  ;  NIC: 7 - 0
                                                                                                             JV:  12 - 1 - 0  ;  NIC: 5 - 0

Date               Event / Opponent                         Location                                     Scores

Aug. 13          LaPorte                                       LaPorte                   JV: 2, LaPorte: 0 ; Varsity: 1, LaPorte: 1

Aug. 16         Northwood                                   ECHS                     JV: 7, Northwood: 0  ;  Varsity: 3, Northwood: 0

Aug. 18         Bethany Christian                          ECHS                     JV: 9, Bethany: 0 ;  Varsity: 2, Bethany: 1

Aug. 21         Penn                                             Penn                        JV: 2, Penn: 1  ;   Varsity: 4, Penn: 2           

Aug. 23        S. B. Clay                                      ECHS                      No JV game     ;  Varsity: 12, Clay: 0    

Aug. 28        Elkhart Memorial                           Memorial                  JV: 7, Memorial: 1 ; Varsity: 3, Memorial: 0        

Aug. 29       S. B. Washington                           Washington               No JV.  Varsity: 6, Washington: 0               

Sept. 1        Concord                                         Concord                   JV: 3, Concord: 0  ;  Varsity: 2, Concord: 1            

Sept. 4        S. B. St. Joe                                    ECHS                      JV: 2, St. Joe: 1  ;  Varsity: 2, St. Joe: 1

Sept. 6        S.B. Riley                                       Jackson Middle School          JV: 9, Riley: 0   ;   Varsity: 3, Riley: 2

Sept. 8       S. B. St. Joe Tourney                      St. Joe Soccer Complex               

                                                                                       JV:   0  Goshen:  1  Varsity:   2  Goshen:  3

                                                                                       JV:    2 Valparaiso:  1  ;  Varsity:  0  Valparaiso:  1         

 Sept. 12      Mishawaka                                    ECHS                        JV: 9, Michawaka: 0  ; Varsity: 6, Mishawaka: 1 

Sept. 18      Northridge                                      Northridge                  JV: 2, N'ridge: 0   ;  Varsity: 4, Northridge, 1

Sept. 20      S.B. Adams                                    Adams                        JV: 9, Adams, 0   ;  Varsity: 3, Adams, 1            

Sept. 26      Mishawaka Marian                         ECHS                        Varsity: 4, Marian: 1

Oct. 3          Northridge                            1st round Memorial Sectional             Varsity: 3, Northridge: 0

Oct. 6          Concord                                Memorial Sectional Championship     Varsity: 3, Concord: 1   

Oct. 11        Penn                                      Mishawaka Regional Semi-final          Varsity: 2, Penn: 1

Oct. 13        Warsaw                                Mishawaka Regional Championship     Varsity: 1, Warsaw: 4